Land en taal
Menu

    Instellingen beheren

    • Licenties in KONE Residential Flow worden verstrekt voor digitale sleutels, sleutelhangers, audioverbindingen via de parlofoon en videoverbindingen via de parlofoon. U kan uw licentieverbruik bekijken aan de hand van de uitgebreide instructies in Licentiegebruik weergeven.

      Contacteer uw facility manager indien u uw licenties wilt wijzigen.

    • Download en installeer de KONE Flow app op uw nieuwe toestel. Log met uw oude inloggegevens in op de KONE Flow app en doorloop de registratiewizard. Raadpleeg Een nieuwe telefoon registreren of een oude telefoon vervangen voor uitgebreide instructies.