Land en taal
Menu

  Overig

  • Bemerkt u een fout of storing, gebruik dan de uitleg op de ondersteuningswebsite van KONE om de problemen te verhelpen. Blijft het probleem zich voordoen, contacteer dan uw facility manager voor hulp.

  • Zorg ervoor dat u de toegangsbeheerder van uw faciliteit. U kunt uw facility manager contacteren om na te vragen of u toegangsbeheerder bent. Als toegangsbeheerder kunt u de rechten van uw huurders beheren via de mobiele app KONE Flow. Zie Configuratiewizard voor toegangsbeheerders die niet in de faciliteit wonen en geen gebruik maken van de faciliteit en Toegang voor mijn personen beheren voor meer informatie.

  • Zolang u niet bent uitgelogd bij de app en uw smartphone of tablet verbonden is met internet, ontvangt u binnenkomende oproepen. U ontvangt echter geen binnenkomende oproepen als u de optie Niet storen hebt ingeschakeld op uw apparaat of als u parlofoonoproepen hebt uitgeschakeld via de KONE Flow-app. Zie Parlofooninstellingen beheren voor meer informatie over het inschakelen of uitschakelen van parlofoonoproepen. De fabrikant van uw apparaat kan u nauwkeurige informatie geven over hoe u de optie Niet storen in- of uitschakelt op uw apparaat.

  • Als toegangsbeheerder van een faciliteit bent u verantwoordelijk voor het beheren van toegang voor bewoners en bezoekers van de faciliteit. Zie Mijn personen weergeven, Toegang voor mijn personen beheren en Toegang van bezoekers beheren voor meer informatie.

  • De toegangsbeheerder is doorgaans de eigenaar van de faciliteit. Hij is zij is aangewezen door de facility manager en mag personen en bezoekers aanmaken.

   Personen daarentegen (getoond als Mijn personen in de KONE Flow-app) zijn personen die in het gebouw wonen of voor langere tijd toegang tot het gebouw nodig hebben. Deze personen kunnen bewoners, familieleden, huurders of zelfs huisgenoten zijn. Personen kunnen toegang hebben tot alle functies: intercom, toegang, berichten en liften. Bezoekers krijgen tijdelijk toegang tot het gebouw. Deze toegang is slechts eenmaal geldig.

   Voor het gebruik van digitale sleutels moeten bezoekers de KONE Flow-app installeren. Bezoekers zijn niet gemachtigd voor toegang tot de parlofoon.

  • De activeringscode wordt gebruikt voor het activeren van uw account voor de KONE Flow-oplossing. De code wordt per e-mail of brief aan u opgestuurd door uw facility manager of toegangsbeheerder. Mogelijk zit de e-mail met de activeringscode in de map met ongewenste post van uw e-mailadres.

  • Ja. U kunt elk mobiel apparaat gebruiken met iOS of Android. Houd er rekening mee dat een mobiel apparaat een digitale sleutel en/of een licentie voor video-oproepen via de parlofoon verbruikt.