Land en taal
Menu

  Locaties beheren

  1. Open KONE Flow.
  2. Tik op het Account-pictogram links bovenaan in KONE Flow.
  3. Tik onder LOCATIES op de locatie die u wilt wijzigen.
   De volgende instellingen worden weergegeven (afhankelijk van de functies die voor u beschikbaar zijn):