Land en taal
Menu

  Deuren openen met smartphonesleutel

  Deuren openen door een toegangslezer aan te raken

  U kan deuren openen door met uw hand op de toegangslezer te drukken.

  1. Zorg dat uw smartphone een geldige smartphonesleutel heeft.
  2. Zorg dat Bluetooth op uw smartphone ingeschakeld is.
   Opmerking: Als u Bluetooth uitschakelt, wordt uw smartphonesleutel uitgeschakeld. Nadat Bluetooth weer ingeschakeld wordt, moet op sommige smartphones de KONE Flow app een paar seconden worden geopend om de smartphonesleutel opnieuw in te schakelen.
  3. Zorg ervoor dat u uw smartphone bij u hebt, bijvoorbeeld in uw broekzak.
  4. Druk met uw hand stevig op de toegangslezer totdat u een geluid hoort.

  U kan de automatische liftoproep wanneer u een deur opent met een smartphonesleutel in- of uitschakelen. Zie Automatische liftoproepen inschakelen voor uzelf of bezoekers voor meer informatie.

  Deuren openen met de KONE Flow app

  1. Zorg dat Bluetooth op uw smartphone ingeschakeld is.
  2. Zorg ervoor dat u zich binnen het Bluetooth-bereik van de toegangslezer van de deur bevindt.
  3. Open KONE Flow.
  4. Tik op de KONE Flow-pagina op de naam van de desbetreffende deur om deze te openen.

  Opmerking: Om te kunnen doorklikken op de functie om deuren te openen, moet uw beheerder specifiek bepaalde deuren hebben toegevoegd om te openen met de functie. Worden er geen deuren vermeld op de KONE Flow-pagina, bespreek dan met uw beheerder of er deuren kunnen worden toegevoegd.

  Deuren openen niet

  Wordt u de toegang geweigerd, controleer dan of uw smartphonesleutel correct is geactiveerd en of u toegangsrechten voor de deur hebt.

  Opmerking: Houd uw mechanische sleutel altijd bij u als reserve. KONE Flow is geen vervanging van uw mechanische sleutel.

  1. Open KONE Flow.
  2. Tik op Gebruikers of Sleutels.
  3. Tik op uw eigen account, die wordt aangegeven met 'Ik'.
  4. Kijk in het gedeelte TOEGANG of u toegangsrechten voor de deur hebt.
  5. Kijk in het gedeelte FUNCTIES of de smartphonesleutel ingeschakeld is.
   Zie Smartphonesleutels, sleutelhangers en toegangscodes beheren voor meer informatie over hoe u uw smartphone registreert als smartphonesleutel.