Land en taal
Menu

  Deuren openen met sleutelhanger

  Voor deze procedure: Activeer uw sleutelhanger. Zie Smartphonesleutels en sleutelhangers beheren voor meer informatie.

  1. Houd uw sleutelhanger dicht bij de toegangslezer op de deur.
   Het groene lampje op de lezer gaat aan.
  2. Open de deur.

  Deuren openen niet

  Wordt u de toegang geweigerd, probeer het dan opnieuw. Wordt u herhaaldelijk de toegang geweigerd, controleer dan in KONE Flow of uw smartphonesleutel correct is geactiveerd en of u toegangsrechten voor de deur hebt. Gebruikt u KONE Flow niet of helpt het controleren in KONE Flow niet, neem dan contact op met uw beheerder.

  Opmerking: Houd uw mechanische sleutel altijd bij u als reserve. KONE Flow is geen vervanging van uw mechanische sleutel.

  1. Open KONE Flow.
  2. Tik op Gebruikers.
  3. Vind uw eigen account, die wordt aangegeven met 'Ik'.
  4. Kijk in het gedeelte TOEGANG of u toegangsrechten voor de deur hebt.
  5. Kijk in het gedeelte FUNCTIES -> SLEUTELHANGERS of het juiste serienummer van uw sleutelhanger wordt weergegeven.
   Is dit niet het geval, registreer dan het serienummer van uw sleutelhanger.
   Zie Smartphonesleutels, sleutelhangers en toegangscodes beheren voor meer informatie.

  Opmerking: Standaard roept het systeem automatisch een lift op naar de verdieping van uw woning wanneer u de deur opent met een sleutelhanger. Bekijk De verdieping van uw woning voor automatische liftoproepen wijzigen voor meer informatie over hoe u de verdieping van uw appartement wijzigt voor automatische liftoproepen.

  Zie Automatische liftoproepen inschakelen voor uzelf of bezoekers voor meer informatie over hoe u automatische liftoproepen in- of uitschakelt. Gebruikt u KONE Flow niet, neem dan contact op met uw hoofdgebruiker of beheerder om automatische liftoproepen voor de sleutelhanger in of uit te schakelen.